Mengenal Strabismus atau Mata Juling jenis strabismus

Mengenal Strabismus atau Mata Juling

Penyebab Strabismus atau mata juling

Strabismus atau mata juling adalah suatu kelainan pada mata berupa penyimpangan dari arah garis penglihatan mata sehingga mata yang satu tidak pararel dengan mata yang lain.

Pada anak-anak dapat menyebabkan amblyopia atau mata malas sedangkan pada dewasa dapat timbul keluhan penglihatan ganda.

Mengenal Strabismus atau Mata Juling jenis strabismus

Terdapat beberapa jenis strabismus:

Leave a Reply

Your email address will not be published.